Banner Shadow

ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ И МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ

АКРЕДИТОВАНА АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НИШ

ПРОФ. ДР ЗОРАН МИЛИВОЈЕВИЋ ПРОФЕСОР АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ОДСЕК НИШ ИЗАБРАН ЗА РЕДОВНОГ ЧЛАНА ИНЖЕЊЕРСКЕ АКАДЕМИЈЕ СРБИЈЕ

Инфо

Info centar za Akademiju

Информације у вези уписа у прву годину основних, специјалистичких и мастер струковних студија можете добити на контакт телефон 060 36 77 400 радним данима од 8:30 до 14:30h.

СТУДИЈЕ

Академија у складу са акредитацијом и дозволом за рад реализује струковне студијске програме, који оспособљавају студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес и то:
  • студије првог степена – основне струковне студије;
  • студије првог степена – специјалистичке струковне студије;
  • студије другог степена – мастер струковне студије.

ОДСЕЦИ

Академија у свом саставу има три одсека и то:
  • Одсек Ниш, Александра Медведева број 20, 18000 Ниш
  • Одсек Врање, Филипа Филиповића број 20, 17500 Врање
  • Одсек Пирот, Ћирила и Методија број 29, 18300 Пирот

АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ

Академија реализује наставу на 19 акредитована студијска програма.
14 на основним струковним студијама
5 на мастер струковним студијама

ПАРТНЕРИ