Banner Shadow

Конкурс АТВСС Ниш за одлазну мобилност наставног и ненаставног особља у оквиру програма ЕRASMUS+ КА103

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ ОБАВЉАЊА СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА

ПРОФ. ДР ЗОРАН МИЛИВОЈЕВИЋ ПРОФЕСОР АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ОДСЕК НИШ ИЗАБРАН ЗА РЕДОВНОГ ЧЛАНА ИНЖЕЊЕРСКЕ АКАДЕМИЈЕ СРБИЈЕ

О нама

Академија техничко-васпитачких струковних студија основана је Одлуком Владе Републике Србије 05 број: 022-5271/2019 од 30. маја 2019. године  („Службени гласник РС“ број 38/2019) статусном променом спајања Високе техничке школе струковних студија у Нишу, Високе школе примењених струковних студија у Врању и Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Пироту.
Академија је самостална високошколска установа, која остварује основне струковне, специјалистичке струковне и мастер струковне студије из две или више области из чл. 37. Закона о високом образовању, у складу са дозволом за рад.
Академија послује на основу Дозволе за рад издате од стране министарства надлежног за послове високог образовања.
  • About Us Gallery

СТУДИЈЕ

Академија у складу са акредитацијом и дозволом за рад реализује струковне студијске програме, који оспособљавају студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес и то:
  • студије првог степена – основне струковне студије;
  • студије првог степена – специјалистичке струковне студије;
  • студије другог степена – мастер струковне студије.

ОДСЕЦИ

Академија у свом саставу има три одсека и то:
  • Одсек Ниш, Александра Медведева број 20, 18000 Ниш
  • Одсек Врање, Филипа Филиповића број 20, 17500 Врање
  • Одсек Пирот, Ћирила и Методија број 29, 18300 Пирот

АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ

Академија реализује наставу на 19 акредитована студијска програма.
14 на основним струковним студијама
5 на мастер струковним студијама

ПАРТНЕРИ