На основу позитивне одлуке Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Министарство просвете и спорта дало је Дозволу за рад Високој школи примењених струковних студија у Врању и одобрило следеће студијске програме на основним струковним студијама: 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

ИНЖЕЊЕРСВО НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА

САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ
СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА