На основу позитивне одлуке Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Министарство просвете и спорта дало је Дозволу за рад Високој школи примењених струковних студија у Врању и одобрило следеће студијске програме на основним струковним студијама: 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА
ИНЖЕЊЕРСВО ИНАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ