Издавачка делатност Академије техничко-васпитачких струковних студија у Нишу, има дугу традицију око 40 година и она је уско повезана са радом три Одсека који чине Академију – Одсек Ниш, Одсек Врање и Одсек Пирот.
Издавачка делатност Акдемије техничко-васпитачких струковних студија у Нишу првенствено је оријентисана на издавање уџбеничке литературе и наставног материјала који су намењени успешној реализацији сопствених наставних планова и програма, а који у потпуности или делом покривају програм наставног предмета на које се односе, и чији су аутори садашњи и бивши професори Академије.
Заједничким радом студената и наставника на издавању и штампању уџбеничке литературе и наставног материјала, издато је око 157 уџбеника и другог наставног материјала и 2 монографијe. У циљу промовисања научно – истраживачког рада наставника, сарадника и студената, Академија редовно од 2010. године издаје Зборник радова студената и професора. Број објављених радова расте из године у годину а од 2016. године објављују се и радови студената и професора Државног универзитета В. Г. Шухов Белгорода, из Русије.
Правилником о уџбеницима и издавачкој делатности Академије, се уређује припремање, одобравање, издавање и употреба уџбеника и друге наставне литературе која се користи у стручном и научном раду на Акдемији техничко-васпитачких струковних студија у Нишу.
Академија је регистрован као издавач, оснивачким актом и налази се у светској бази података (ИСБН систем).
https://grp.isbn-international.org/content/using-register
Zbornik radova 2023 korica
Korica zbornika 2022 - 1
ZbornikRadova2021
ZbornikRadova2020
НОВА ИЗДАЊА АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НИШ

 

Internet_tehnologije_praktikum
Moje_kompetencije
Korica_Fransizno_poslovanje
Opsta_Mikrobiologija_Udzbenik
Opsta_Mikrobiologija_Praktikum
Korica_Prehrambena_Mikrobiologijapng
Korica_Mikrobiologija_2_praktikum
У понедељак, 8. фебруара 2021. године, потписан је Уговор о пословној сарадњи између Академије техничко – васпитачких струковних студија и Универзитетске библиотеке “Никола Тесла” у Нишу. Уговор су потписали Снежана Бојовић, управник библиотеке и председник Академије проф. др Срђан Јовковић. Предмет овог уговора је остваривање сарадње на унапређењу наставне, научне, истраживачке и библиотечке делатности у оквиру остваривања програма рада оба пословна партнера.