Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности АТВСС

Одлука о именовању чланова Издавачког одбора АТВСС

Образац 1 – Захтев за издавање публикације

Образац 2 – Захтев за рецензирање уџбеника и помоћних уџбеника (ОУ)

Образац 3 – Захтев за рецензирање монографије (ОМ)

Образац 4 – Извештај о рецензији