АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ОДСЕК ВРАЊЕ

Адреса: Филипа Филиповића 20, 17500 Врање
Тел.: +381 17 421 859
Web: https://www.odsekvranje.akademijanis.edu.rs/
E-mail: odsekvranje@akademijanis.edu.rs

Давне 1974. године, почела је са радом Висока школа за образовање радника у Врању, којом је требало да се обезбеди стручни кадар, неопходан развијеној привреди Врања и региона.
1987. године Виша школа за образовање радника се трансформише у Вишу техничку технолошку школу, са новим одсецима и смеровима, како би се ускладили са потребама кадрова тадашње привреде.
Како би се уклопили у европски систем школовања, пошто је наша земља потписник Болоњске декларације, 2002. године Школа је прешла на трогодишње студије.
У септембру 2005. године усвојен је Закон о Високом образовању, којим се трансформишу све Више школе у Високе струковне школе, а након тога шк. 2007/2008. године Школа је у складу са Законом почела да школује кадрове предвидене Болоњском декларацијом.
Поред професорског кадра, већином доктора наука, Школа располаже са довољним простором, где студенти слушају предавања, раде на рачунарима, обављају праксу у лабораторијама и радионицама. Школа се постарала да обезбеди и одговарајућу стручну литературу, коју могу да користе у библиотеци, или исту да купе и користе ван Школе. Захваљујући дугогодишњој и доброј сарадњи са привредницима Врања и Пчињског региона, наши студенти су у могућности да допуне своје практично знање у следећим предузећима: Симпо, Алфа , Заваривач, БАТ, Млекара “Величковић“, Живинопродукт, Пекара “Црвени крст“, Пекара “Боја хлеба“, Мита д.о.о, Житомељ, Кока-Кока, Бивода, Хеба, Фабрика хлеба и млека “Врање“, Навип, Слога, Вихор, Нектар, Кондива и другим предузећима.
Посебно је успешна сарадња са “БАТ-ом“ који је Школи поклонио средства у износу од 150.000 ЕУР-а за куповину опреме. Са БАТ-ом је потписан и Споразум о пословно-техничкој сарадњи.

Академија техничко-васпитачких струковних студија – ОДСЕК ВРАЊЕ