На основу позитивне одлуке Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Министарство просвете и спорта дало је Дозволу за рад Високој школи струковних студија за образовање  васпитача у Пироту и одобрило следеће студијске програме на основним струковним студијама: 
ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ