На основу позитивне одлуке Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Министарство просвете и спорта дало је Дозволу за рад Високој школи струковних студија за образовање  васпитача у Пироту и одобрило следеће студијске програме на основним струковним студијама:
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА РАД СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА (2023)
ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ (2021)