На основу позитивне одлуке Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Министарство просвете и спорта дало је Дозволу за рад Високој техничкој школи струковних студија у Нишу и одобрило следеће струдијске програме на мастер струковним студијама: 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И УПРАВЉАЊЕ ИЗГРАДЊОМ

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ

ПРОИЗВОДНО-ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ


Након завршених мастер студија стиче се други степен високог образовања и стручни назив (звање) струковни мастер одговарајуће области.