На основу позитивне одлуке Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Министарство просвете и спорта дало је Дозволу за рад Високој школи примењених струковних студија у Врању и одобрило следеће струдијске програме на мастер струковним студијама: 
ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО
МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО