Конкурс
Извештај
Одлука

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, два сарадника у звање асистента, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од једне године, за уже стручне области Рачунарство и информатика и Комуникационе технологије са електроником, објављен у НСЗ послови празнични број од 24.04.2024. године

Од: 24.04.2024. До: 02.05.2024.

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, једног сарадника у звање асистента, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од три године за ужу стручну област Заштита животне средине, објављен у НСЗ послови број1075 од 17.01.2024. године

Од: 17.01.2024. До: 25.01.2024.

Kонкурс за избор у звање и заснивање радног односа, једног сарадника у звање асистента, са пуним радним временом у трајању од три године, за уже стручне области Рачунарство и информатика и Комуникационе технологије са електроником, објављен у НСЗ послови број 1070 од 13.12.2023. године

Од: 14.12.2023. До: 21.12.2023.

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, једног сарадника у звање асистента, са пуним радним временом, на одређено време од три године, за ужу стручну област Рачунарство и информатика, oбјављен у НСЗ послови број 1067 од 22.11.2023. године

Од: 23.11.2023. До: 30.11.2023.

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, једног сарадника у звање асистента, са пуним радним временом, на одређено време од три године, за уже стручне области Технологија и организација транспорта и Безбедност саобраћаја, објављен у НСЗ послови број 1067 од 22.11.2023. године

Од: 23.11.2023. До: 30.11.2023.

Kонкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног сарадника у звање асистента, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од три године за уже стручне области Примарна прерада дрвета и Финална обрада дрвета, објављен у НСЗ послови број 1066 од 15.11.2023. године

Од: 16.11.2023. До: 23.11.2023.

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног сарадника у звање асистента,са пуним радним временом,на одређено време од три године за уже стручне области Материјали,конструкције и геотехника и Организација грађења,собраћајнице и хидротехника објављен у НСЗ послови број 1064 дана 01.11.2023. године

Од: 02.11.2023. До: 09.11.2023.

Kонкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног сарадника у звање асистента, са пуним радним временом, на одређено време од три године за ужу стручну област Рачунарство и информатика

Од: 21.09.2023. До: 29.09.2023.

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног сарадника у звање асистент, са пуним радним временом на одређено време од три године за уже стручне области Планирање, пројектовање и управљање саобраћајем, Технологија и организација транспорта и Безбедност саобраћаја

Од: 12.07.2023. До: 20.07.2023.

1. Једног сарадника у звање асистента, са пуним радним временом на одређено време од три године за уже стручне области Производне технологије у машинском инжењерству.

Од: 29.03.2023. До: 06.04.2023.

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа Академији техничко-васпитачких струковних студија Ниш.

1. Два сарадника у звање асистента, са пуним радним временом на одређено време од три године, за уже стручне области Комуникационе технологије са електроником и Рачунарство и информатика.
2. Једног сарадника у звање асистента, са пуним радним временом на одређено време од три године, за ужу стручну област Заштита животне средине.

Од: 25.01.2023. До: 01.02.2023.

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног сарадника у звање асистент, са пуним радним временом на одређено време у трајању од три године, за ужу стручну област Макроекономија и рачуноводство.

Од: 15.12.2022. До: 23.12.2022.

Конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за ужу стручну област Рачунарство и информатика.

Од: 08.12.2022. До: 15.12.2022.

Конкурс за избор у звање асистент, са пуним радним временом на одређено време од три године области Планирање, пројектовање и управљање саобраћајем, Технологија и организација транспорта и Безбедност саобраћаја.

Од: 30.11.2022. До: 07.12.2022.

У библиотеци Одсека Ниш од 19.12.2022. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор једног сарадника у звање асистента са пуним радним временом на одређено време у трајању од три године, за извођење наставе за уже стручне области: Планирање, пројектовање и управљање саобраћајем, Технологија и организација транспорта и Безбедност саобраћаја. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.
Приговор на Извештај комисије, за избор једног сарадника у звање асистента са пуним радним временом на одређено време у трајању од три године, за уже стручне области Планирање, пројектовање и управљање саобраћајем, Технологија и организација транспорта и Безбедност саобраћаја, може се поднети у писаном облику Академији техничко-васпитачких струковних студија.

Јавни увид од: 20.12.2022. до: 03.01.2022.

1.Конкурс за избор у звање асистент, са непуним радним временом, 50% од пуног радног времена на одређено време од три године, за ужу стручну област Енглески језик.

Од: 15.10.2022. До: 22.10.2022.

1. Једног сарадника у звање асистент, са пуним радним временом, на одрећено време од три године, за ужу струћну област Математика.
2. Једног сарадника у звање асистент, са пуним радним временом, на одрећено време од три године, за ужу стручну област Рачунарство и информатика.

Од: 22.07.2022. До: 29.07.2022.