Конкурс
Извештај
Одлука

Kонкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног сарадника у звање асистента, са пуним радним временом, на одређено време од три године за ужу стручну област Рачунарство и информатика

Од: 21.09.2023. До: 29.09.2023.

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног сарадника у звање асистент, са пуним радним временом на одређено време од три године за уже стручне области Планирање, пројектовање и управљање саобраћајем, Технологија и организација транспорта и Безбедност саобраћаја

Од: 12.07.2023. До: 20.07.2023.

1. Једног сарадника у звање асистента, са пуним радним временом на одређено време од три године за уже стручне области Производне технологије у машинском инжењерству.

Од: 29.03.2023. До: 06.04.2023.

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа Академији техничко-васпитачких струковних студија Ниш.

1. Два сарадника у звање асистента, са пуним радним временом на одређено време од три године, за уже стручне области Комуникационе технологије са електроником и Рачунарство и информатика.
2. Једног сарадника у звање асистента, са пуним радним временом на одређено време од три године, за ужу стручну област Заштита животне средине.

Од: 25.01.2023. До: 01.02.2023.

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног сарадника у звање асистент, са пуним радним временом на одређено време у трајању од три године, за ужу стручну област Макроекономија и рачуноводство.

Од: 15.12.2022. До: 23.12.2022.

Конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за ужу стручну област Рачунарство и информатика.

Од: 08.12.2022. До: 15.12.2022.

Конкурс за избор у звање асистент, са пуним радним временом на одређено време од три године области Планирање, пројектовање и управљање саобраћајем, Технологија и организација транспорта и Безбедност саобраћаја.

Од: 30.11.2022. До: 07.12.2022.

У библиотеци Одсека Ниш од 19.12.2022. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор једног сарадника у звање асистента са пуним радним временом на одређено време у трајању од три године, за извођење наставе за уже стручне области: Планирање, пројектовање и управљање саобраћајем, Технологија и организација транспорта и Безбедност саобраћаја. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш.
Приговор на Извештај комисије, за избор једног сарадника у звање асистента са пуним радним временом на одређено време у трајању од три године, за уже стручне области Планирање, пројектовање и управљање саобраћајем, Технологија и организација транспорта и Безбедност саобраћаја, може се поднети у писаном облику Академији техничко-васпитачких струковних студија.

Јавни увид од: 20.12.2022. до: 03.01.2022.

1.Конкурс за избор у звање асистент, са непуним радним временом, 50% од пуног радног времена на одређено време од три године, за ужу стручну област Енглески језик.

Од: 15.10.2022. До: 22.10.2022.

1. Једног сарадника у звање асистент, са пуним радним временом, на одрећено време од три године, за ужу струћну област Математика.
2. Једног сарадника у звање асистент, са пуним радним временом, на одрећено време од три године, за ужу стручну област Рачунарство и информатика.

Од: 22.07.2022. До: 29.07.2022.