Конкурс
Извештај
Одлука

1. Једног сарадника у звање асистент, са пуним радним временом, на одрећено време од три године, за ужу струћну област Математика.
2. Једног сарадника у звање асистент, са пуним радним временом, на одрећено време од три године, за ужу стручну област Рачунарство и информатика.

Од: 22.07.2022. До: 29.07.2022.