АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ И ИЗМЕНИ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (18.04.2022.)
ОДЛУКА О АКРЕДИТАЦИЈИ АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НИШ (27.07.2021.)
УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НИШ (28.07.2021.)


ОДСЕК НИШ
Одлука о акредитацији високошколске установе – 2018
Допуна дозволе за рад мастер – 2017
Допуна дозволе за рад основне – 2015
Допуна дозволе за рад основне – 2010
Допуна дозволе за рад специјалистичке – 2010
Допуна дозволе за рад основне – 2008
Допуна дозволе за рад специјалистичке – 2009
Дозвола за рад – 2007
Уверење о акредитацији високошколске установе – 2018
Уверење о акредитацији високошколске установе – 2012
Уверење о акредитацији високошколске установе – 2007

Уверење о акредитацији  – Инжењерство заштите животне средине (Одсек Ниш) – 2022
Одлука о акредитацији  – Инжењерство заштите животне средине (Одсек Ниш) – 2022
Допуна уверења о акредитацији – Индустријско ижењерство (Одсек Ниш) – 2021
Одлука о давању сагласности по дуалном моделу – Индустријско инжењерство – 2021
Допуна уверења о акредитацији – Комуникационе технологије (Одсек Ниш)
Одлука о давању сагласности по дуалном моделу – Комуникационе технологије – 2021
Допуна уверења о акредитацији – Савремене рачунарске технологије (Одсек Ниш) – 2021
Одлука о давању сагласности по дуалном моделу – Савремене рачунарске технологије – 2021
Допуна уверења о акредитацији – Грађевинско ижењерство (Одсек Ниш) – 2021
Одлука о давању сагласности по дуалном моделу – Грађевинско инжењерство – 2021
Уверење о акредитацији Друмски саобраћај – 2019
Одлука о акредитацији Друмски саобраћај – 2019
Уверење о акредитацији Индустријско инжењерство – 2017
Одлука о акредитацији Индустријско инжењерство – 2017
Уверење о акредитацији Комуникационе технологије – 2017
Одлука о акредитацији Комуникационе технологије – 2017
Уверење о акредитацији Савремене рачунарске технологије – 2017
Одлука о акредитацији Савремене рачунарске технологије – 2017
Уверење о акредитацији Грађевинско инжењерство – 2017
Одлука о акредитацији Грађевинско инжењерство – 2017
Уверење о акредитацији Заштита животне средине – 2014
Одлука о акредитацији Заштита животне средине – 2014
Уверење о акредитацију Управљање отпадом – 2017
Одлука о акредитацију Управљање отпадом – 2017
Уверење о акредитацији Мултимедијалне комуникационе технологије – 2017
Одлука о акредитацији Мултимедијалне комуникационе технологије – 2017
Уверење о акредитацији Грађевинске конструкције и управљање изградњом – 2020
Одлука о акредитацији Грађевинске конструкције и управљање изградњом – 2020
Уверење о акредитацији Производно-информационе технологије – 2020
Одлука о акредитацији Производно-информационе технологије – 2020
Уверење о акредитацији Информационе технологије и системи – 2020
Одлука о акредитацији Информационе технологије и системи – 2020
Уверење о акредитацији Друмски саобраћај и транспорт – 2020
Одлука о акредитацији Друмски саобраћај и транспорт – 2020


ОДСЕК ВРАЊЕ

Уверење о акредитацији установе – 2017
Уверење о акредитацији установе – 2012
Уверење о акредитацији установе – 2007

Решење о давању сагласности за остварење модула по дуалном модулу студија – Заштита животне стредине – 2022
Допуна уверења – Заштита животне средине – 2022
Решење о акредитацији – Струковна медицинска сестра – 2022
Уверење о акредитацији – Струковна медицинска сестра – 2022
Решење о акредитацији – Саобраћај и транспорт – 2022
Уверење о акредитацији – Саобраћал и транспорт – 2022
Допуна уверења о акредитацији – Ижењерство намештаја и ентеријера (Одсек Врање) – 2021
Одлука о давању сагласности по дуалном моделу – Ижењерство намештаја и ентеријера (Одсек Врање) – 2021
Допуна уверења о акредитацији – Прехрамбена технологија (Одсек Врање) – 2021
Одлука о давању сагласности по дуалном моделу – Прехрамбена технологија (Одсек Врање) – 2021
Уверење о акредитацији – Друмски саобраћај и транспорт (ССС) – 2021
Одлука о акредитацији – Друмски саобраћај и транспорт (ССС) – 2021
Уверење о акредитацији – Технолошко инжењерство – 2018
Одлука о акредитацији – Технолошко инжењерство – 2018
Уверење о акредитацији – Међународна економија и предузетништво – 2019
Одлука о акредитацији – Међународна економија и предузетништво – 2019
Уверење о акредитацији – Инжењерски менаџмент – 2019
Одлука о акредитацији – Инжењерски менаџмент – 2019
Уверење о акредитацији – Заштита животне средине – 2017
Одлука о акредитацији – Заштита животне средине – 2017
Уверење о акредитацији – Машинско инжењерство – 2017
Одлука о акредитацији – Машинско инжењерство – 2017
Уверење о акредитацији – Прехрамбена технологија – 2017
Одлука о акредитацији – Прехрамбена технологија – 2017
Уверење о акредитацији – Инжењерство намештаја и ентеријера – 2017
Одлука о акредитацији – Инжењерство намештаја и ентеријера – 2017
Уверење о акредитацији – Производна економија – 2018
Одлука о акредитацији – Производна економија – 2018
Уверење о акредитацији – Друмски саобраћај – 2015
Одлука о акредитацији – Друмски саобраћај – 2015
Уверење о акредитацији – Предузетнички менаџмент – 2022
Одлука о акредитацији – Предузетнички менаџмент – 2022
Уверење о акредитацији – Предузетнички менаџмент – 2015
Одлука о акредитацији – Предузетнички менаџмент – 2015


ОДСЕК ПИРОТ

Уверење о акредитацији школе  2017
Одлука о акредитацији школе 2017
Допуна дозволе за рад 2013
Одлука основни
Уверење о акредитацији 2012
Уверење о акредитацији 2007

Уверење о акредитацији  – Пословни информациони системи (Одсек Пирот) – 2021
Одлука о акредитацији  – Пословни информациони системи (Одсек Пирот) – 2021
Допуна уверења о акредитацији студијског програма Мастер струковних студија (МСС) Струковни мастер васпитач
Уверење о акредитацији мастер струковне студије 2019
Одлука о акредитацији мастер струковне студије -2019
Уверење о акредитацији – васпитач за рад са децом у предшколским установама – 2017
Одлука о акредитацији – васпитач за рад са децом у предшколским установама – 2017а