Јавни позив Опис Документација Рок за достављање понуда Статус

03 - Јавна набавка мале вредности - набавка лож уља
Одлука о додели уговора

2020-09-29 13:00:00
отварање понуда
2020-09-29 13:15:00
Затворен


02 - Обједињена јавна набавка ЈНОП KEY 1/20 - набавка опреме Ерасмус+ пројекат
Одлука о измени и допуни конкурсне документације
Питање и појашњење
Одлука 1
Одлука 2
Одлука 3
Документација
Одлука о додели уговора за ЈН ЈНОП KEY1/20
Обавештење о закљученом уговору2020-06-23 10:00:00
отварање понуда
2020-06-23 11:30:00
Затворен

01 - Јавна набавка мале вредности - набавка електричне енергије
Одлуке о додели уговора

2020-05-11 12:00:00
отварање понуда
2020-05-11 12:15:00
Затворен