Јавни позив Опис Документација Рок за достављање понуда Статус

01 - Јавна набавка - Одржавање фотокопирних уређаја 2024-03-18 12:00:00
отварање понуда
0000-00-00 00:00:00
Затворен

04 - Јавна набавка - Апликација Cyber Protection and Backup
Спецификација
Спецификација - Word
Одлука о додели уговора
2022-12-02 10:00:00
отварање понуда
2022-12-02 13:00:00
Затворен

03 - Јавна набавка мале вредности - набавка лож уља
Одлука о додели уговора

2020-09-29 13:00:00
отварање понуда
2020-09-29 13:15:00
Затворен


02 - Обједињена јавна набавка ЈНОП KEY 1/20 - набавка опреме Ерасмус+ пројекат
Одлука о измени и допуни конкурсне документације
Питање и појашњење
Одлука 1
Одлука 2
Одлука 3
Документација
Одлука о додели уговора за ЈН ЈНОП KEY1/20
Обавештење о закљученом уговору2020-06-23 10:00:00
отварање понуда
2020-06-23 11:30:00
Затворен

01 - Јавна набавка мале вредности - набавка електричне енергије
Одлуке о додели уговора

2020-05-11 12:00:00
отварање понуда
2020-05-11 12:15:00
Затворен

Одлука о додели уговора – Материјал за кухињу (08.03.2024.)


Одлука о додели уговора – Производи за чишћење (08.03.2024.)


Одлука о додели уговора – Тоалетна папирна галантерија (06.03.2024.)


Одлука о додели уговора – Тонери за ласерске штампаче (05.03.2024.)


Одлука о додели уговора – Канцеларијски материјал (01.03.2024.)


Одлука о додели уговора – Осигурање дрона (29.02.2024.)


Одлука о додели уговора – Одржавање информационог система (08.02.2024.)


Одлука о усвајању  Плана јавних набавки АТВСС за 2024. годину (21.12.2023.)


Одлука о усвајању Плана јавних набавки АТВСС на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2024. годину (21.12.2023.)


Одлука о усвајању измена и допуна Плана јавних набавки АТВСС на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину (21.12.2023.)


Одлука о додели уговора – Одржавање система техничке заштите – Одсек Врање (26.12.2023.)
Позив за достављање понуда – Одржавање система техничке заштите – Одсек Врање (20.12.2023.)


Одлука о додели уговора – Сервис мрежне кабловске инфраструктуре (12.12.2023.)
Позив за достављање понуда – Сервис мрежне кабловске инфраструктуре (12.12.2023.)


Одлука о додели уговора – Праћење видео надзора и интервенција на алармном стању и одржавање система техничке заштите – Одсек Ниш Партија 2 (13.12.2023.)

Одлука о додели уговора – Праћење видео надзора и интервенција на алармном стању и одржавање система техничке заштите – Одсек Ниш Партија 1 (13.12.2023.)

Позив за достављање понуда – Праћење видео надзора и интервенција на алармном стању и одржавање система техничке заштите – Одсек Ниш (08.12.2023.)


Одлука о додели уговора – Канцеларијски намештај – АТВСС (11.12.2023.)

Позив за достављање понуда – Канцеларијски намештај – АТВСС (05.12.2023.)


Одлука о додели уговора – Машина за прање подова – Одсек Ниш (01.12.2023.)

Позив за достављање понуда – Машина за прање подова – Одсек Ниш (28.11.2023.)


Одлука о додели уговора – Увођење противпожарне заштите – Одсек Врање Партија 2 (28.11.2023.)

Одлука о додели уговора – Увођење противпожарне заштите – Одсек Врање Партија 1 (28.11.2023.)

Позив за достављање понуда – Увођење противпожарне заштите – Одсек Врање (24.11.2023.)


Одлука о додели уговора – Хотелске услуге (16.11.2023.)

Позив за достављање понуда – Хотелске услуге (10.11.2023.)


Одлука о усвајању измена и допуна Плана јавних набавки АТВСС на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину (07.11.2023.)


Одлука о усвајању допуна Плана јавних набавки АТВСС за 2023. годину на које се Закон о јавним набавкама не примењује (28.06.2023.)

План ЈН на које се не примењује закон 2023 – 1. измена

План ЈН на које се не примењује закон 2023