Конкурс
Извештај
Одлука

1. Једног сарадника у настави, са пуним радним, на одређено време од једне године, за ужу стручну област Рачунарство и информатика

Од: 22.07.2022. До: 29.07.2022.