Конкурс
Извештај
Одлука

Kонкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног сарадника у звање сарадника у настави, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од једну годину за ужу стручну област Рачунарство и информатика, објављен у НСЗ послови број 1066 од 15.11.2023. године

Од: 16.11.2023. До: 23.11.2023.

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа у Академији техничко-васпитачких струковних студија једног сарадника у звање сарадника у настави, са пуним радним временом на одређено време на период од годину дана, за ужу стучну област Педагошке науке.

Од: 28.09.2023. До: 05.10.2023.

1. Једног сарадника у звање сарадника у настави, са пуним радним временом на одређено време од једне године за уже стручне области Хемија животне средине и Екологија и заштита животне средине;
2. Једног сарадника у звање сарадника у настави, на одређено време, са непуним радним временом 50%, од пуног радног времена, од једне године за ужу стручну област Заштита животне средине и технологије.
3. Једног сарадника у звање сарадника у настави, са пуним радним временом на одређено време од једне године за уже стручне области Производне технологије у машинском инжењерству.

Од: 29.03.2023. До: 06.04.2023.

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа у Академији техничко-васпитачких струковних студија једног сарадника у звање сарадника у настави, са пуним радним временом на одређено време на период од годину дана, за ужу стучну област Рачунарство и информатика.

Од: 02.03.2023. До: 09.03.2023.

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа у Академији  техничко-васпитачких струковних студија

Два сарадника у звање сарадника у настави, са пуним радним временом на одређено време од једне године за уже стручне области Комуникационе технологије са електроником и Рачунарство информатика;
Једног сарадника у звање сарадника у настави, са пуним радним временом на одређено време од једне године за уже стручне области Производно информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције;

Од: 17.02.2023. До: 24.02.2023.

Конкурс за избор сарадника ван радог односа сарадника практичара у Академији техничко-васпитачких струковних студија Ниш.
Једног сарадника ван радног односа сарадника практичара за ужу стручну област здравство за предмет Стручна пракса 1.

Од: 19.12.2022. До: 26.12.2022.

1. Једног сарадника у настави, са пуним радним, на одређено време од једне године, за ужу стручну област Рачунарство и информатика

Од: 22.07.2022. До: 29.07.2022.