Конкурс
Извештај
Одлука

Конкурс за избор сарадника ван радог односа сарадника практичара у Академији техничко-васпитачких струковних студија Ниш.
Једног сарадника ван радног односа сарадника практичара за ужу стручну област здравство за предмет Стручна пракса 1.

Од: 19.12.2022. До: 26.12.2022.

1. Једног сарадника у настави, са пуним радним, на одређено време од једне године, за ужу стручну област Рачунарство и информатика

Од: 22.07.2022. До: 29.07.2022.