Савет академије има 19 чланова. Савет чине 10 члана из реда запослених у Академији, 6 члана представника оснивача и 3 члана представника студената Академије.

Представници оснивача

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Представници наставног особља – одсек Ниш

1.
2.
3.

Представници наставног особља – одсек Врање

1.
2.
3.

Представници наставног особља – одсек Пирот

1.
2.
3.

Представници ненаставног особља

1.

Представници студената

1.
2.
3.