Савет академије има 19 чланова. Савет чине 10 члана из реда запослених у Академији, 6 члана представника оснивача и 3 члана представника студената Академије.

Представници оснивача

1. др Слободан Цветановић, редовни професор Економског факултета у Нишу,
2. Сања Милијић Милојковић, дипл. правник, начелница Службе за послове градоначелника – Град Ниш,
3. др Александар Радивојевић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу,
4. Братислав Димитријевић, дипл. педагог, педагог у Техничкој школи Пирот,
5. др Немања Глигоријевић, дипл. економиста, директор Бизнис инкубатор центра Јумко д.о.о. Врање,
6. Марија Петковић, дипл. економиста, самостални референт у служби грађевинске оперативе ЈП Водовод Врање.

Представници наставног особља – одсек Ниш

1. др Никола Секуловић, професор струковних студија – одсек Ниш,
2. др Наташа Нешић, виши предавач – одсек Ниш,
3. др Ненад Стојковић, виши предавач – одсек Ниш.


Представници наставног особља – одсек Врање

1. др Љиљана Ђорђевић, професор струковних студија – одсек Врање,
2. др Небојша Димитријевић, професор струковних студија – одсек Врање,
3. мр Ивана Круљ, предавач – одсек Врање.

Представници наставног особља – одсек Пирот

1. др Бојана Николић, професор струковних студија – одсек Пирот,
2. др Љубиша Михајловић, професор струковних студија – одсек Пирот,
3. др Мирјана Марковић, професор струковних студија – одсек Пирот.

Представници ненаставног особља

1. Ненад Џунић, домар – одсек Пирот

Представници студената

1. Јелена Величковић, студент – одсек Ниш,
2. Дајана Тодоровић, студент – одсек Пирот,
3. Милена Маринковић, студент – одсек Врање.

Председник Савета Академије: др Љубиша Михајловић, професор струковних студија – одсек Пирот.
Заменик председника Савета Академије: др Љиљана Ђорђевић, професор струковних студија – одсек Врање.