Савет академије има 19 чланова. Савет чине 10 члана из реда запослених у Академији, 6 члана представника оснивача и 3 члана представника студената Академије.

Представници оснивача

1. Предраг Вељков, дипломирани инжењер грађевинарства,
2. Милан Петровић, инжењер прехрамбене технологије,
3. др Дејан Крстић, редовни професор Универзитета у Нишу – Факултет заштите на раду,
4. Оливер Аранђеловић, мастер струковни инжењер електротехнике и рачунарства,
5. Бојан Петровић, дипломирани инжењер електронике и комуникација,
6. Ненад Мишић, дипломирани инжењер машинства.

Представници наставног особља – одсек Ниш

1. др Никола Секуловић, професор струковних студија – одсек Ниш,
2. др Наташа Нешић, професор струковних студија – одсек Ниш,
3. др Ненад Стојковић, професор струковних студија – одсек Ниш.


Представници наставног особља – одсек Врање

1. мр Ивана Круљ, предавач – одсек Врање
2. сци Дамјан Станојевић, предавач – одсек Врање,
3. Сузана Стојановић, асистент – одсек Врање,

Представници наставног особља – одсек Пирот

1. др Бојана Николић, професор струковних студија – одсек Пирот,
2. др Љубиша Михајловић, професор струковних студија – одсек Пирот,
3. др Мирјана Марковић, професор струковних студија – одсек Пирот.

Представници ненаставног особља

1. Ненад Џунић, домар – одсек Пирот

Представници студената

1. Никола Пољаковић, студент – одсек Ниш,
2. Ивана Жикић, студент – одсек Пирот,
3. Радмила Филиповић, студент – одсек Врање.

Председник Савета Академије: др Љубиша Михајловић, професор струковних студија – одсек Пирот.
Заменик председника Савета Академије: сци Дамјан Станојевић, предавач – одсек Врање.