Центар за међународну сарадњу:

  1. припрема нацрте годишњег и вишегодишњег плана међународне сарадње;
  2. прати остваривање плана међународне сарадње,
  3. припрема потребне одлуке и осталу документацију за учешће у међународним пројектима и другим облицима међународне сарадње;
  4. остварује потребне контакте са високошколским и другим институцијама у иностранству;
  5. припрема предлог правилника о међународној сарадњи ;
  6. анализира ефекте међународне сарадње и о томе сачињава информације;
  7. предлаже конкретне облике и партнере у међународној сарадњи;
  8. припрема нацрт годишњег извештаја о међународној сарадњи.