На захтев Академије техничко-васпитачких струковних студија у Нишу, од 18. јула 2019. године, на основу члана 52. став 2. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закона и 73/18) и Закључка Владе 05-број: 022-12129/2018, Министартво просвете, науке и технолошког развоја издало је ДОЗВОЛУ ЗА РАД Академији техничко-васпитачких струковних студија са седиштем у Нишу, Генерала Милојка Лешјанина 39 и може почети са радом ради остваривања првог и другог степена струковних студија.

Дозвола за рад Академије техничко-васпитачких струковних студија у Нишу (број: 612-00-01389/2019-06 од 23.08.2019.)

Решење о допуни дозволе за рад (број: 612-00-01478/2022-06 од 07.11.2022. године)