Конкурс
Извештај
Одлука

Конкурс за избор два предавача ван радног односа за уже стручне области Примарна прерада дрвета и Финална обрада дрвета за школску 2023/2024. годину.

Од: 20.02.2024. До: 28.02.2024.

Један предавач ван радног односа за ужу стручну област Организација грађења, собраћајнице и хидротехника за школску 2023/2024. годину

Од: 10.10.2023. До: 18.10.2023.

- Један предавач ван радног односа за уже стручне области Технологија и организација транспорта и Безбедност саобраћаја

Од: 03.10.2023. До: 11.10.2023.

Конкурс за избор предавача ван радног односа за уже стручне области Планирање, пројектовање и управљање саобраћајем, технологија и организација транспорта и Безбедност саобраћаја за школску 2023/2024. годину

Од: 15.09.2023. До: 23.09.2023.

-Један предавач ван радног односа за уже стручне области Примарна прерада дрвета и Финална обрада дрвета

Од: 05.09.2023. До: 14.09.2023.

Три предавача ван радног односа, за извођење наставе из уже стручне области Комуникационе технологије са електроником, за школску 2023/2024 годину

Од: 18.07.2023. До: 26.07.2023.

- Један наставник у звање предавача ван радног односа, из уже стручне области Хигијена исхране, за школску 2023/2024

Од: 26.06.2023. До: 03.07.2023.

1. Четири предавача ван радног односа, за извођење наставе из уже стручне области Производне технологије у машинском инжењерству.

Од: 10.04.2023. До: 17.04.2023.

Конкурс за избор предавача ван радног односа за школску 2023/2024 годину
Једног предавача ван радног односа, за извођење наставе из ужу стручну област Заштита животне средине и технологије.
Једног предавача ван радног односа, за извођење наставе из ужу стручну област Биотехнологија
Једног предавача ван радног односа, за извођење наставе из уже стручну области Хемија животне средине и Екологија и заштита животне средине,
Једног предавача ван радног односа, за извођење наставе из ужу стручну област Биологија за школску 2023/2024. годину
Једног предавача ван радног односа, за извођење наставе из ужу стручну област Менаџмент и бизнис за школску 2023/2024. годину
Два предавача ван радног односа, за извођење наставе из ужу стручну област Макроекономија и рачуноводство за школску 2023/2024. годину

Од: 28.03.2023. До: 05.04.2023.

Конкурс за избор предавача ван радног односа за школску 2023/2024 годину
Једног предавача ван радног односа, за извођење наставе из уже стручне области Производно информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције.
Једног предавача ван радног односа, за извођење наставе из ужу стручну област Заштита животне средине.

Од: 25.03.2023. До: 02.04.2023.

Конкурс за избор предавача ван радног односа за школску 2023/2024 годину

Два предавача ван радног односа, за извођење наставе из уже стручне области Архитектонско пројектовање и урбанизам.

Од: 11.03.2023. До: 18.03.2023.

Конкурс за избор предавача ван радног односа за школску 2023/2024 годину
-Једног предавача ван радног односа, за извођење наставе из уже стручне области Право

Од: 21.02.2023. До: 28.02.2023.

Конкурс за избор предавача ван радног односа за школску 2023/2024 годину
- Два предавача ван радног односа, за извођење наставе из ужих стручних области Производно информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције

Од: 21.02.2023. До: 28.02.2023.

Конкурс за избор предавача ван радног односа за школску 2023/2024 годину

Четири предавача ван радног односа, за извођење наставе из ужих стручних области Материјали, конструкције и геотехника и Организација грађења, саобраћајнице и хидротехника;
Два предавача ван радног односа, за извођење наставе из уже стручне области Заштита животне средине;
Једног предавача ван радног односа, за извођење наставе из ужих стручних области Планирање, пројектовање и управање саобраћајем, Технологија и организација транспорта и Безбедност саобраћаја;
Три предавача ван радног односа, за извођење наставе из уже стручне области Архитектонско пројектовање и урбанизам;
Три предавача ван радног односа, за извођење наставе из уже стручне области Геодезија;
Једног предавача ван радног односа, за извођење наставе из ужих стручних области Комуникационе технологије са електроником и Рачунарство и информатика.

Од: 15.02.2023. До: 22.02.2023.

Конкурс за избор једног предавача ван радног односа за школску 2022/2023 годину за извођење наставе из ужих стручних области Производно информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције.

Од: 20.01.2023. До: 27.01.2023.

Конкурс за избор предавача ван радног односа из ужих стручних области Планирање пројектовање и управљање саобраћајем, Технологија и организација транспорта и Безбедност саобраћаја

Од: 13.01.2023. До: 20.01.2023.

Избор једног предавача ван радног односа за извођење наставе из ужих стручних области Планирање пројектовање и управљање саобраћајем, Технологија и организација транспорта и Безбедност саобраћајаза школску 2022/2023 годину.

Од: 16.01.2023. До: 23.01.2023.

Избор два предавача ван радног односа за извођење наставе из уже стручне области Макроекономија и рачуноводство за школску 2022/2023. год.

Од: 24.08.2022. До: 31.08.2022.

Конкурс за избор предавача ван радног односа за школску 2022/2023. годину

1. Избор једног предавача ван радног односа за извођење наставе из уже стручне области Производне технологије у машинском инжењерству,

2. Избор једног предавача ван радног односа за извођење наставе из ужих стручних области Примарна прерада дрвета и Финална обрада дрвета.

Од: 17.09.2022. До: 24.09.2022.

Избор предавача ван радног односа за извођење наставе из уже стручне области Здравство за предмете Увод у здравствену негу и Анатомија и филозофија за школску 2022/2023. год.

Од: 09.09.2022. До: 16.09.2022.

1. Избор једног предавача ван радног односа за извођење наставе из уже стручне области Биотехнологија за школску 2022/2023. год.

2. Избор једног предавача ван радног односа за извођење наставе из ужих стручних области Планирање, пројектовање и управљање саобраћајем и Безбедност саобраћаја за школску 2022/2023. год.

Од: 09.09.2022. До: 16.09.2022.

1. Једног предавача ван радног односа за извођење наставе из ужих стручних области Планирање пројектовање и управљање саобраћајем,
Технологија и организација транспорта и Безбедност саобраћаја. за школску 2022/2023. год.
2. Једног предавача ван радног односа за извођење наставе из уже стручне области Право.
3. Једног предавача ван радног односа за извођење наставе из уже стручне области Комуникационе технологије са електроником и Рачунарство и
информатика.

Од: 14.09.2022. До: 21.09.2022.

Конкурс за избор предавача ван радног односа за школску 2022/2023. годину

Од: 08.07.2022. До: 15.07.2022.