Конкурс
Извештај
Одлука

Конкурс за избор једног предавача ван радног односа за школску 2022/2023 годину за извођење наставе из ужих стручних области Производно информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције.

Од: 20.01.2023. До: 27.01.2023.

Конкурс за избор предавача ван радног односа из ужих стручних области Планирање пројектовање и управљање саобраћајем, Технологија и организација транспорта и Безбедност саобраћаја

Од: 13.01.2023. До: 20.01.2023.

Избор једног предавача ван радног односа за извођење наставе из ужих стручних области Планирање пројектовање и управљање саобраћајем, Технологија и организација транспорта и Безбедност саобраћајаза школску 2022/2023 годину.

Од: 16.01.2023. До: 23.01.2023.

Избор два предавача ван радног односа за извођење наставе из уже стручне области Макроекономија и рачуноводство за школску 2022/2023. год.

Од: 24.08.2022. До: 31.08.2022.

Конкурс за избор предавача ван радног односа за школску 2022/2023. годину

1. Избор једног предавача ван радног односа за извођење наставе из уже стручне области Производне технологије у машинском инжењерству,

2. Избор једног предавача ван радног односа за извођење наставе из ужих стручних области Примарна прерада дрвета и Финална обрада дрвета.

Од: 17.09.2022. До: 24.09.2022.

Избор предавача ван радног односа за извођење наставе из уже стручне области Здравство за предмете Увод у здравствену негу и Анатомија и филозофија за школску 2022/2023. год.

Од: 09.09.2022. До: 16.09.2022.

1. Избор једног предавача ван радног односа за извођење наставе из уже стручне области Биотехнологија за школску 2022/2023. год.

2. Избор једног предавача ван радног односа за извођење наставе из ужих стручних области Планирање, пројектовање и управљање саобраћајем и Безбедност саобраћаја за школску 2022/2023. год.

Од: 09.09.2022. До: 16.09.2022.

1. Једног предавача ван радног односа за извођење наставе из ужих стручних области Планирање пројектовање и управљање саобраћајем,
Технологија и организација транспорта и Безбедност саобраћаја. за школску 2022/2023. год.
2. Једног предавача ван радног односа за извођење наставе из уже стручне области Право.
3. Једног предавача ван радног односа за извођење наставе из уже стручне области Комуникационе технологије са електроником и Рачунарство и
информатика.

Од: 14.09.2022. До: 21.09.2022.

Конкурс за избор предавача ван радног односа за школску 2022/2023. годину

Од: 08.07.2022. До: 15.07.2022.