др Јелена Марковић – Руководилац Одсека Врање

Професор струковних студија
jelena.markovic@akademijanis.edu.rs