На основу позитивне одлуке Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Министарство просвете и спорта дало је Дозволу за рад Високој школи примењених струковних студија у Врању и одобрило следеће студијске програме на специјалистичким струковним студијама: 
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАСПОРТ
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ