Извештај о раду Академије техничко-васпитачких струковних студија за 2022. / 2021. / 2020.

Одлика о усвајању Плана рада АТВСС за календарску 2024. годину.

План рада Академије техничко-васпитачких струковних студија за календарску 2023. год.

Акциони план

Стратегија обезбеђења квалитета

Правилник о самовредновању

Правилник о обезбеђењу контроли и унапређењу квалитета

Одлука о усвајању плана интегритета (2022)

Правилник о обезбеђењу контроли и унапређењу квалитета АТВСС

Правилник о студентском вредновању квалитета студија, наставе и педагошког рада наставника

Одлука о именовању председника и чланова комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета (28.12.2023.)

Одлука о измени одлуке о именовању чланова Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета (01.12.2021.)

Одлука о усвајању плана интегритета (2022)

План интегритета Академије техничко-васпитачких струковних студија 2021-2024 (3. циклус)

Стратегија комуникације с јавношћу

Извештај о контроли квалитета високошколске установе

Извештај о контроли квалитета дипломираних студената о квалитету студијског програма и постигнутим исходима учења

Извештај Комисије за обезбеђење квалитета о студентској анкети – Зимски семестар школске 2022/2023.