АКРЕДИТОВАНА АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НИШ

Академија техничко-васпитачких струковних студија у Нишу је прва Акредитована Академија струковних студија од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. ...
Read More

Потписан Уговор о пословно техничкој сарадњи са Универзитетском библиотеком „Никола Тесла“ у Нишу

У понедељак, 8. фебруара 2021. године, потписан је Уговор о пословној сарадњи између Академије техничко - васпитачких струковних студија и Универзитетске библиотеке "Никола Тесла" у Нишу. Уговор су потписали Снежана Бојовић, управник библиотеке и председник Академије проф. др Срђан Јовковић. Предмет овог уговора је остваривање сарадње на унапређењу наставне, научне, истраживачке и библиотечке делатности у оквиру остваривања програма рада оба пословна партнера. ...
Read More

Проф. др Зоран Миливојевић професор Академије техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш изабран за редовног члана Инжењерске академије Србије

Проф. др Зоран Миливојевић професор Академије техничко-васпитачких струковних студија - Одсек Ниш изабран за редовног члана Инжењерске академије Србије. На електронској седници већа одржаној од 23. до 26. новембра 2020. године, усвојен је извештај комисије за избор нових чланова Академије. Проф. др Зоран Миливојевић изабран је за редовног члана Инжењерске академије Србије. Инжењерска академија Србије - ИАС је основана ради остваривања циљева и задатака из техничко-технолошких делатности, развоја и унапређења инжењерске струке, примене савремених техничко-технолошких знања, унапређења стандарда и садржаја у науци, образовању, привреди, заштити животне средине и другим привредним сферама живота и рада. Основна идеја за формирање Инжењерске академије заснована је на попуњавању празнине, у научно-стручном простору, између практично оријентисаних инжењерских кадрова, који делују у реалним процесима (материјалне производње и услужних инжењерских делатности) и фундаментално оријентисаних научно-истраживачких учесника у процесима рада САНУ. Као идеја, Инжењерска академија била је присутна у круговима Савеза инжењера и техничара Југославије - СИТЈ још од 1993. године када је у Статут СИТЈ унета одредба о њеном оснивању Академије....
Read More

Конкурс за мобилност студената у сврху студирања и обављања студентске праксе на универзитетима и другим организацијама у програмским земљама

https://akademijanis.edu.rs/konkurs-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-studiranja-i-obavljanja-studentske-prakse-na-univerzitetima-i-drugim-organizacijama-u-programskim-zemljama/ ...
Read More

Конкурс – одсек Врање

Конкурс за упис студената у прву годину мастер струковних студија у другом продуженом конкурсном року за школску 2020/21. годину. Конкурс  за упис студената у прву годину специјалистичких струковних студија у другом продуженом конкурсном року за школску 2020/2021. годину - ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ. Конкурс за упис студената у прву годину специјалистичких струковних студија у првом конкурсном року за школску 2020/2021. годину - ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ....
Read More
У библиотеци Одсека Ниш од 12.10.2020. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор једног предавача, ван радног односа, за ужу научну област: Макроекономија и рачуноводство. Увид јавности траје до петка 16.10.2020. године.  ...
Read More

Обавештење

Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор наставника у звање професора струковних студија, за ужу област: Технологија намерница животињског порекла. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Врање. ...
Read More

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ ОБАВЉАЊА СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ ОБАВЉАЊА СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА Конкурс је продужен до 10. фебруара 2021. године, а могу се пријавити студенти свих нивоа студија свих одсека Академије Техничко Васпитачких Струковних Студија у Нишу у дањем тексту АТВСС, и то за мобилност у сврху обављања студентске праксе(Student Mobility for Traineeships – SMT) у трајању од 2 месеца током академске 2020/2021. године. Период март – мај 2021 Услови учешћа на конкурсу На конкурсе за мобилност студената расписан од стране АТВСС Ниш могу се пријављивати само студенти одеска АТВСС у Нишу. Студенти прве године првог степена студија немају право да учествују у мобилности. Студенти завршне године студија могу потпуно равноправно са осталим студентима да учествују на конкурсима за мобилност у сврху обављања студентске праксе, при чему реализација саме мобилности, у складу са правилима програма, може бити обављена и по завршетку студија, а најкасније у року од годину дана од датума дипломирања. Студенти који су обновили годину студија или је обнављају у академској години у којој се...
Read More