Наставно-стручно веће Академије техничко-васпитачких струковних студија:

1. др Срђан Јовковић – председник Академије
2. др Срђан Јовковић – руководилац Одсека Ниш
3. др Слободан Стефановић – Руководилац Одсека Врање
4. др Емилија Поповић – руководилац одсека Пирот
5. др Милица Станковић – шеф Катедре за економију и менаџмент
6. др Дејан Богићевић – шеф Катедре за саобраћајно инжењерство и грађевинско инжењерство
6. др Зоран Миливојевић – шеф Катедре за информационо-комуникационе технологије
7. др Мирјана Станковић Ђорђевић – шеф Катедре за педагошко-психолошке науке и уметност
8. др Милош Ристић – шеф Катедре за индустријско и машинско инжењерство
9. др Срђан Тасић – шеф Катедре за заштиту животне средине и технологију
10. др Јелена Вељковић Мекић – шеф Катедре за општеобразовне предмете и језике
11. Милан Томић – стдент Одсека Врање
12. Јелена Величковић – студент Одсека Ниш