Наставно-стручно веће Академије техничко-васпитачких струковних студија:
  1. др Душан Радосављевић – В.д. председника Академије
  2. др Петар Ђекић – руководилац Одсека Ниш
  3. др Јелена Марковић – Руководилац Одсека Врање
  4. др Емилија Поповић – руководилац одсека Пирот
  5. др Бранислав Станисављевић – шеф Катедре за економију и менаџмент
  6. др Дејан Богићевић – шеф Катедре за саобраћајно инжењерство и грађевинско инжењерство
  6. др Душан Стефановић – шеф Катедре за информационо-комуникационе технологије
  7. др Мирјана Станковић Ђорђевић – шеф Катедре за педагошко-психолошке науке и уметност
  8. др Биљана Милутиновић – шеф Катедре за индустријско и машинско инжењерство
  9. др Срђан Тасић – шеф Катедре за заштиту животне средине и технологију
10. др Јелена Вељковић Мекић – шеф Катедре за општеобразовне предмете и језике
11. Филип Тасић – студент Одсека Врање
12. Сара Ранћеловић – студент Одсека Пирот