Конкурс
Извештај
Одлука

- Избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора за уже стручне области Примарна прерада дрвета и Финална обрада дрвета за школску 2023/2024. годину.

Од: 03.11.2023. До: 07.11.2023.

-Два сарадника демонстратора за ужу стручну област Менаџмент и бизнис
-Један сарадник демонстратор за уже стручне области Примарна прерада дрвета и Финална обрада дрвета
-Један сарадник демонстратор за ужу стручну област Макроекономија и рачуноводство

Од: 05.09.2023. До: 14.09.2023.

Конкурс за извор сарадника демонстратора за школску 2023/2024. годину
Једног сарадника демонсратора, за извођење наставе из уже стручне области Заштита животне средине и технологије и Биотехнологија
Једног сарадника демонсратора, за извођење наставе из уже стручне области Хемија животне средине и Екологија и заштита животне средине

Од: 28.03.2023. До: 05.04.2023.

Извештај 1

Јавни увид од: до:

Извештај 2

Јавни увид од: до:

Конкурс за избор сарадника демонстратора за школску 2023/2024 годину

Четири сарадника демонстратора за ужe стручнe области Материјали, конструкције и геотехника и Организација грађења, саобраћајнице и хидротехника 2;
Десет сарадника демонстратора за ужe стручнe области Комуникационе технологије са електроником и Рачунарство и информатика
Три сарадника демонстратора за за ужe стручнe области Производно информационе технологије и примењена механика и машинске конструкције

Од: 15.02.2023. До: 22.02.2023.

Конкурс за избор сарадника демонстратора за ужу стручну област Биотехнологија и Заштита животне средине за школску 2022/2023 годину.

Од: 05.10.2022. До: 12.10.2022.

Конкурс за избор сарадника демонстратора за ужу стручну област Хемија животне средине и Екологија и заштита животне средине.

Од: 07.09.2022. До: 15.09.2022.