Конкурс
Извештај
Одлука

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа у Академији техничко-васпитачких струковних студија једног наставника у звање професор струковних студија са пуним радним временом, на неодређено време за ужу стручну област Математика.

Од: 30.03.2023. До: 06.04.2023.