Конкурс
Извештај
Одлука

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа два наставника у звање предавача, са пуним радним временом,  на одређено време у трајању од пет година за ужу стручну област Геодезија.

Од: 28.01.2023. До: 04.02.2023.

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног наставника у звање предавача, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од пет година, за ужу стручну област Заштита животне средине.

Од: 18.01.2023. До: 25.01.2023.