Конкурс
Извештај
Одлука

Kонкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног наставника у звање предавача, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од пет година, за ужу стручну област Рачунарство и информатика.

Од: 21.09.2023. До: 29.09.2023.

- Један предавач са пуним радним временом за ужу стручну област Рачунарство и информатика

Од: 21.09.2023. До: 29.09.2023.

Kонкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног наставника у звање предавача, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од пет година, за уже стручне области Материјали, конструкције и геотехника и Организација грађења, саобраћајнице и хидротехника

Од: 21.09.2023. До: 29.09.2023.

- Један наставник у звање предавача, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од пет година, за ужу стручну област Хигијена исхране

Од: 03.07.2023. До: 11.07.2023.

- Један наставник у звање предавача, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од пет година, за ужу стручну област Систем квалитета у индустрији

Од: 12.05.2023. До: 22.05.2023.

-Једног наставника у звање предавача са пуним радним временом, на одређено време у трајању од пет година, за ужу стручну област Менаџмент и бизнис
-Једног наставника у звање предавача са пуним радним временом, на одређено време у трајању од пет година, за ужу стручну област Примарна прерада дрвета и Финална обрада дрвета
-Једног наставника у звање предавача са пуним радним временом, на одређено време у трајању од пет година, за ужу стручну област Рачунарство и информатика

Од: 11.04.2023. До: 19.04.2023.

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа у Академији техничко-васпитачких струковних студија једног наставника у звање предавача са пуним радним временом, на одређено време у трајању од пет година за ужу стручну област Физичко васпитање.

Од: 30.03.2023. До: 06.04.2023.

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног наставника у звање предавача, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од пет година, за ужу стручну област Архитектонско пројектовање и урбанизам.

Од: 14.02.2023. До: 21.02.2023.

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа два наставника у звање предавача, са пуним радним временом,  на одређено време у трајању од пет година за ужу стручну област Геодезија.

Од: 28.01.2023. До: 04.02.2023.

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа једног наставника у звање предавача, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од пет година, за ужу стручну област Заштита животне средине.

Од: 18.01.2023. До: 25.01.2023.