Одлуке

Одлука о усвајању  Плана јавних набавки АТВСС за 2024. годину (21.12.2023.)
Одлука о усвајању Плана јавних набавки АТВСС на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину (21.12.2023.)
Одлука о усвајању измена и допуна Плана јавних набавки АТВСС на које се закон о јавним набавкама не примењујњ за 2023. годину (21.12.2023.)
Одлука о избору председника АТВСС (10.04.2023.)
Одлука о верификацији мандата члана Савета АТВСС (18.05.2023.) 
Одлука о висини школарине у Академији техничко-васпитачких струковних студија за школску 2023/2024. год. (18.05.2023.)
     – Одлука о допуни Одлуке о висини школарине у Академији техничко-васпитачких струковних студија за школску 2023/2024. годину (17.10.2023.)
Одлука о висини школарине у Академији техничко-васпитачких струковних студија за школску 2022/2023. год. (25.03.2022.)
Одлука о именовању помоћника шефа Катедре за индустријско и машинско инжењерство
Одлука о именовању секретара Катедре за индустријско и машинско инжењерство
Одлука о именовању секретара Катедре за информационо комуникационе технологије
Одлука о висини школарине у Академији техничко-васпитачких струковних студија за школску 2021/2022. год. (08.04.2021.)
Одлука о средствима опредељеним за подстицај научно-истраживачког рада ради публиковања резултата… (20.01.2021.)
Одлука о верификацији мандата чланова НСВ АТВСС из реда наставног особља (02.12.2020.)
Одлука о верификацији мандата чланова НСВ АТВСС из реда студената (02.12.2020.)
Одлука о избору председника АТВСС (25.09.2020.)
Одлука о условима за остваривање права на накнаду трошкова превоза запослених за долазак на рад и одласка са рада (23.01.2020.)
Одлука о избору кандидата по конкурсу за мобилност наставног и ненаставног особља (09.05.2022.)