Конкурс Обавештење о увиду јавности ОдлукаИзбор предавача ван радног односа за извођење наставе из уже стручне области Здравство за предмете Увод у здравствену негу и Анатомија и филозофија  за школску 2022/2023. год. (07.08.2022.) У библиотеци Одсека Ниш од 02.09.2022. до 02.10.2022. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор предавача ван радног односа за извођење наставе из уже стручне области Здравство за предмете Увод у здравствену негу и Анатомија и филозофија. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш. Одлука