Обавештење о увиду јавности Стављено на увид јавности ДокументаИзбор предавача ван радног односа за извођење наставе из уже стручне области Биотехнологија за школску 2022/2023. год. 09.09.2022. КонкурсИзбор предавача ван радног односа за извођење наставе из уже стручне области Здравство за предмете Увод у здравствену негу и Анатомија и филозофија  за школску 2022/2023. год. 08.09.2022. КонкурсУ библиотеци Одсека Ниш од 02.09.2022. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор три предавача ван радног односа, за извођење наставе из ужих области: Материјали, конструкције и геотехника и Организација грађења, саобраћајнице и хидротехника. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш. 02.09.2022. ИзвештајУ библиотеци Одсека Ниш од 01.09.2022. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор у звање и закључивање уговора о ангажовању 30 % од пуног радног времена два предавача ван радног односа, за извођење наставе на стручно апликативним предметима  из ужих области: Производно и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш 01.09.2022. ИзвештајУ библиотеци Одсека Ниш од 31.08.2022. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор у звање једног сарадника у звање асистента са пуним радним временом на одређено радно време у трајању од три године, за извођење наставе за ужу стручну област: Математика. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш. 31.08.2022. ИзвештајУ библиотеци Одсека Ниш од 31.08.2022. године, налази се Извештај комисије именоване за писање извештаја за избор у звање једног предавача ван радног односа, за извођење наставе за ужу стручну област: Комуникационе технологије са електроником. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Ниш. 31.08.2022. ИзвештајИзбор два предавача ван радног односа за извођење наставе из уже стручне области Макроекономија и рачуноводство за школску 2022/2023. год. 23.08.2022. КонкурсOбавештавамо Вас да се Извештај комисије за писање извештаја за избор једног наставника у звање вишег предавача за ужу стручну област Макроекономија и рачуноводство налази на сајту Академије као и у Одсеку Врање Академије техничко-васпитачких струковних студија почев од 20.07.2022. године. Примедбе на напред наведени извештај могу се уложити писаним путем у периоду од 20.07.2022. године до 21.08.2022. године непосредно или путем поште. 20.07.2022. Извештај