Трибина је одржана 13. октобра 2022. године у организацији Студентског културног центра Ниш.
На трибини су говорили Јован Божовић, помоћник директора Агенције за спречавање корупције Републике Сребије, проф. др Марјан Танушевски са Бизнис академије „Смилевски“ и Универзитета „Свети Климент Охридски“ у Битољу, др Емилија Поповић, руководилац Одсека Пирот Академије техничко-васпитачких струковних студија и др Ненад Васић, научни сарадник на Институту за међународну политику и привреду у Београду.
Наглашен је значај изучавања лобирања, као мултидисциплинарног предмета на високошколским установама.
Академија техничко-васпитачких струковних студија је прва државна школа у Републици Србији која је званично увела предмет Лобирање. Др Емилија Поповић нагласила је да је програм настао као потреба пиротске привреде у циљу бољег и квалитетнијег развоја града, а на иницијативу мултинационалних компанија које су присутне у Пиротском округу. Лобирање се изучава и оквиру акредитованих програма дуалног образовања чија је основна карактеристика сарадња са привредом.