др Срђан Јовковић – Председник Академије

Професор струковних студија
srdjan.jovkovic@akademijanis.edu.rs

др Петар Ћекић – Руководилац Одсека Ниш

Професор струковних студија
petar.djekic@akademijanis.edu.rs

др Емилија Поповић – Руководилац Одсека Пирот

Професор струковних студија
emilija.popovic@akademijanis.edu.rs

др Гордана Богдановић – Руководилац Одсека Врање

Професор струковних студија
gordana.bogdanovic@akademijanis.edu.rs