др Срђан Јовковић – Председник Академије

Професор струковних студија
srdjan.jovkovic@akademijanis.edu.rs

др Зоран Миливојевић – Руководилац Одсека Ниш

Професор струковних студија
zoran.milivojevic@akademijanis.edu.rs

др Емилија Поповић – Руководилац Одсека Пирот

Професор струковних студија
emilija.popovic@akademijanis.edu.rs

др Владимир Поповић – Руководилац Одсека Врање

Виши предавач
vladimir.popovic@akademijanis.edu.rs