др Душан Радосављевић – ВД председника Академије

Професор струковних студија
dusan.radosavljevic@akademijanis.edu.rs

др Бојана Николић Помоћник председника Академије за наставу и акредитацију

Професор струковних студија
bojana.nikolic@akademijanis.edu.rs

др Милош Ристић Помоћник председника Академије за финансије и инвестиције

Професор струковних студија
milos.ristic@akademijanis.edu.rs

др Славимир Стошовић Помоћник председника Академије за развој струковних студија и сарадњу са привредом

Професор струковних студија
slavimir.stosovic@akademijanis.edu.rs

др Љиљана Ђорђевић Менаџер Академије 

Професор струковних студија
ljiljana.djordjevic@akademijanis.edu.rs

Владица Маричић Секретар Академије 


vladica.maricic@akademijanis.edu.rs

др Петар Ћекић – Руководилац Одсека Ниш

Професор струковних студија
petar.djekic@akademijanis.edu.rs

др Емилија Поповић – Руководилац Одсека Пирот

Професор струковних студија
emilija.popovic@akademijanis.edu.rs

др Јелена Марковић – Руководилац Одсека Врање

Професор струковних студија
jelena.markovic@akademijanis.edu.rs