КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ ОБАВЉАЊА СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ ОБАВЉАЊА СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА Конкурс је продужен до 10. фебруара 2021. године, а могу се пријавити студенти свих нивоа студија свих одсека Академије Техничко Васпитачких Струковних Студија у Нишу у дањем тексту АТВСС, и то за мобилност у сврху обављања студентске праксе(Student Mobility for Traineeships – SMT) у трајању од 2 месеца током академске 2020/2021. године. Период март – мај 2021 Услови учешћа на конкурсу На конкурсе за мобилност студената расписан од стране АТВСС Ниш могу се пријављивати само студенти одеска АТВСС у Нишу. Студенти прве године првог степена студија немају право да учествују у мобилности. Студенти завршне године студија могу потпуно равноправно са осталим студентима да учествују на конкурсима за мобилност у сврху обављања студентске праксе, при чему реализација саме мобилности, у складу са правилима програма, може бити обављена и по завршетку студија, а најкасније у року од годину дана од датума дипломирања. Студенти који су обновили годину студија или је обнављају у академској години у којој се...
Read More