Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд донирао је Академији техничко-васпитачких струковних студија стручну литературу у области архитектуре и геодезије неопходну за имплементацију нових студијских програма, као и литературу за друге студијске програме, из других области, који се изводе на Академији. Донирано је преко 100 стручних књига и часопиоса.

Уговор о донацији стручне литераруре потписали су председник Академије др Срђан Јовковић и генерални директор Института Славен Тица.

Примопредаја литературе извршена је 21. јуна 2023. године у просторијама Саобраћајног института где је професоре др Душана Радосављевића и др Дејана Богићевића, овлашћене од стране председника Академије за преузимање донације, примио генерални директор Саобраћајног института.

Значај ове донације огледа се у значајном богаћењу библиотечког фонда, посебно у области архитектуре и геодезије.