Отвеорен је позив за пријаву за доделу стипендија Националног програма стипендија Словачке Републике за академску 2024/2025. годину. Рок за достављање пријава је 30. април 2024. године.
Позив се односи на размену студената, као и на размену академског особља, истраживача и уметника. Све информације у вези са условима које је потребно да кандидати испуњавају како би се пријавили за размену, као и подаци у вези са висином стипендија доступни су на следећем линку:
www.scholarships.sk
Пријаве се подносе у електронском облику преко исте интернет странице.
Контакт особе:
Силвија Липовска (Silvia Lipovska) (nsp-foreign2@saia.sk) задужена за пријаве студената и
Ондреј Арадски (Ondrej Aradsky) (nsp-foreign@saia.sk)  задужен за академске кадрове, истраживаче и уметнике.