Академија реализује наставу на 25 акредитована студијска програма.
14 на основним струковним студијама
2 на специјалистичким студијама
9 на мастер струковним студијама