Библиотека Академије техничко-васпитачких струковних студија Одсек Ниш, постоји од 1991. године и основана је у  оквиру тадашње Више техничке школе. У току 2013. године извршено је комплетно реновирање библиотеке тако да данас изгледа као модерна библиотека по условима за рад и за учење. У оквиру библиотеке се налази радни простор и читаоница са 20 радна места и три рачунара.
Библиотека је, пратећи савремене тенденције у информационој делатности, прешла на компјутерску обраду библиотечког материјала, путем електронског каталога који су за потребе библиотеке направили студенти Одсека Ниш. Библиотека Одсека Ниш, као и све научне библиотеке државних институција у Србији, је прикључена на академску мрежу, преко које је омогућен приступ сервису КоБСОН свим професорима и сарадницима Одсека Ниш.
Данас библиотека Одсека Ниш, поседује укупно 10083 библиотечких јединица. Фонд библиотеке се састоје углавном од стручне литературе и  стручних часописа, домаћих и иностраних, који се користе у наставном процесу, а доступни су и наставницима и студентима Одсека Ниш. Библиотека у оквиру свог фонда, чува дипломске, завршне, специјалистичке и завршне мастер радове свих својих дипломираних студената од 2007. године. Набавком потребне стручне литературе и издавањем нових публикација наставника Академије, библиотека стално обогаћује свој фонд.