Поштовани студенти,

настојећи да испуни захтеве библиотечких корисника данашњице, Академија техничко – васпитачких струковних студија Ниш, прати нове информационе и комуникационе технологије и прихвати Нишки библиотечкo-информациони систем (НИБИС), у намери да аутоматизује што више библиотечких послова и формира базу библиографских података.

НИБИС је библиотечко-информациони систем, који је предвиђен за узајамну каталогизацију и уједначено вођење каталога, рачунарску и комуникациону повезаност са другим библиотекама, направљен је на Машинском факултету у Нишу за потребе Народне библиотеке “Стеван Сремац” у Нишу а прихватиле су га и друге библиотеке у Р. Србији као и библиотека манастира Хиландара.

Претраживање базе података НИБИС, омогућено је преко сајта сваког Одсека Академије истовремено за Библиотеке Одсек Ниш, Одсек Врање и Одсек Пирот. Корисници имају могућност да од куће врше претраживања библиографских јединица под засебним линковима за Основно претраживање, Напредно претраживање и Претраживање по ISBN броју, у зависности од података које корисик има за библиографску јединицу коју жели да позајми. Корисник је на основу сигнатуре (N, V, P) упознат да ли се тражена пубикација налази у библиотеци Одсека Ниш, Одсека Врање или Одсека Пирот.

Коришћењем библиотечко – информационог система НИБИС, Академија техничко – васпитачких струковних студија Ниш, настоји да задовољи потребе студената за стицање нових знања, информација и омогући им лакше студирање.


ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКЕ – НИБИС