Шеф катедре
др Дејан Богићевић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
dejan.bogicevic@akademijanis.edu.rs
Чланови катедре
др Александра Боричић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
aleksandra.boricic@akademijanis.edu.rs
др Александра Маринковић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
aleksandra.marinkovic@akademijanis.edu.rs
др Аница Милошевић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
anica.milosevic@akademijanis.edu.rs
др Бобан Цветановић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
boban.cvetanovic@akademijanis.edu.rs
др Данијела Златковић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
danijela.zlatkovic@akademijanis.edu.rs
др Душан Радосављевић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
dusan.radosavljevic@akademijanis.edu.rs
др Владимир Поповић
Виши предавач
Одсек Ниш
vladimir.popovic@akademijanis.edu.rs
др Јелена Бијељић
Виши предавач
Одсек Ниш
jelena.bijeljic@akademijanis.edu.rs
др Милан Станковић
Виши предавач
Одсек Ниш
milan.stankovic@akademijanis.edu.rs
мр Виолета Стојановић
Предавач
Одсек Ниш
violeta.stojanovic@akademijanis.edu.rs
Милан Протић
Предавач
Одсек Ниш
milan.protic@akademijanis.edu.rs
мр Александар Гошић
Предавач
Одсек Врање
aleksandar.gosic@akademijanis.edu.rs
Душан Коцић
Асистент
Одсек Ниш
dusan.kocic@akademijanis.edu.rs
Јован Мишић
Асистент
Одсек Ниш
jovan.misic@akademijanis.edu.rs
Матија Милошевић
Асистент
Одсек Ниш
matija.milosevic@akademijanis.edu.rs
Наталија Петровић
Асистент
Одсек Ниш
natalija.tosic@akademijanis.edu.rs
Сандра Станковић
Асистент
Одсек Ниш
sandra.stankovic@akademijanis.edu.rs
Стефан Михајловић
Асистент
Одсек Ниш
stefan.mihajlovic@akademijanis.edu.rs
Миодраг Ђорђевић
Асистент
Одсек Врање
miodrag.djordjevic@akademijanis.edu.rs
Стефан Младеновић
Асистент
Одсек Врање
stefan.mladenovic@akademijanis.edu.rs
Немања Петровић
Сарадник у настави
Одсек Ниш
nemanja.petrovic@akademijanis.edu.rs