Шеф катедре
др Бранислав Станисављевић
Професор струковних студија
Одсек Врање
branislav.stanisavljevic@akademijanis.edu.rs

Чланови катедре
др Владимир Костић
Виши предавач
Одсек Врање
vladimir.kostic@akademijanis.edu.rs
др Гордана Мрдак
Професор струковних студија
Одсек Врање
gordana.mrdak@akademijanis.edu.rs
др Љиљана Стошић Михајловић
Виши предавач
Одсек Врање
ljiljana.stosic.mihajlovic@akademijanis.edu.rs
др Милица Станковић
Професор струковних студија
Одсек Врање
milica.stankovic@akademijanis.edu.rs
др Светлана Трајковић
Предавач
Одсек Врање
svetlana.trajkovic@akademijanis.edu.rs
Сузана Стојановић
Асистент
Одсек Врање
suzana.stojanovic@akademijanis.edu.rs
Тиана Анђелковић
Асистент
Одсек Врање
tiana.andjelkovic@akademijanis.edu.rs