Шеф катедре
др Душан Стефановић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
dusan.stefanovic@akademijanis.edu.rs

Чланови катедре
др Дејан Благојевић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
dejan.blagojevic@akademijanis.edu.rs
др Зоран Величковић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
zoran.velickovic@akademijanis.edu.rs
др Милош Стојановић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
milos.stojanovic@akademijanis.edu.rs
др Наташа Богдановић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
natasa.bogdanovic@akademijanis.edu.rs
др Наташа Савић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
natasa.savic@akademijanis.edu.rs
др Никола Секуловић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
nikola.sekulovic@akademijanis.edu.rs
др Славимир Стошовић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
slavimir.stosovic@akademijanis.edu.rs
др Срђан Јовковић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
srdjan.jovkovic@akademijanis.edu.rs
мр Данијела Алексић
Предавач
Одсек Ниш
danijela.aleksic@akademijanis.edu.rs
мр Горан Петковић
Предавач
Одсек Врање
goran.petkovic@akademijanis.edu.rs
Милан Савић
Асистент
Одсек Ниш
milan.savic@akademijanis.edu.rs
Милена Николић
Асистент
Одсек Ниш
milena.nikolic@akademijanis.edu.rs
Никола Вукотић
Асистент
Одсек Ниш
nikola.vukotic@akademijanis.edu.rs
Никола Милутиновић
Асистент
Одсек Ниш
nikola.milutinovic@akademijanis.edu.rs
Дејан Додић
Асистент
Одсек Врање
nikola.dodic@akademijanis.edu.rs
Зоран Милић
Сарадник у настави
Одсек Ниш
zoran.milic@akademijanis.edu.rs
Милијана Јовановић
Сарадник у настави
Одсек Пирот
milijana.jovanovic@akademijanis.edu.rs