Академија техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш

Организује презентацију на тему
ПРИМЕНА БЕСПИЛОТНИХ ЛЕТИЛИЦА У ИНДУСТРИЈСКИМ ПРОЦЕСИМА

Научно технолошки парк Ниш, Уторак 17.05.2022. год у 11h.



Детаљније…

Шеф катедре
др Дејан Благојевић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
dejan.blagojevic@akademijanis.edu.rs

Чланови катедре
др Александар Спасић
Професор струковних студија
Одсек Пирот
aleksandar.spasic@akademijanis.edu.rs
др Зоран Миливојевић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
zoran.milivojevic@akademijanis.edu.rs
др Душан Стефановић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
dusan.stefanovic@akademijanis.edu.rs
др Зоран Величковић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
zoran.velickovic@akademijanis.edu.rs
др Милош Стојановић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
milos.stojanovic@akademijanis.edu.rs
др Мирко Косановић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
mirko.kosanovic@akademijanis.edu.rs
др Никола Секуловић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
nikola.sekulovic@akademijanis.edu.rs
др Славимир Стошовић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
slavimir.stosovic@akademijanis.edu.rs
др Срђан Јовковић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
srdjan.jovkovic@akademijanis.edu.rs
др Наташа Нешић
Виши предавач
Одсек Ниш
natasa.nesic@akademijanis.edu.rs
др Наташа Савић
Виши предавач
Одсек Ниш
natasa.savic@akademijanis.edu.rs
мр Данијела Алексић
Предавач
Одсек Ниш
danijela.aleksic@akademijanis.edu.rs
мр Горан Петковић
Предавач
Одсек Врање
goran.petkovic@akademijanis.edu.rs
Ана Личанин
Асистент
Одсек Ниш
ana.licanin@akademijanis.edu.rs
Милан Савић
Асистент
Одсек Ниш
milan.savic@akademijanis.edu.rs
Никола Васић
Асистент
Одсек Ниш
nikola.vasic@akademijanis.edu.rs