Шеф катедре
др Мирјана Станковић Ђорђевић
Професор струковних студија
Одсек Пирот
mirjana.stankovic.djordjevic@akademijanis.edu.rs

Чланови катедре
др Бојана Николић
Професор струковних студија
Одсек Пирот
bojana.nikolic@akademijanis.edu.rs
др Данијела Видановић
Професор струковних студија
Одсек Пирот
danijela.vidanovic@akademijanis.edu.rs
др Дејан Ђорђевић
Професор струковних студија
Одсек Пирот
dejan.djordjevic@akademijanis.edu.rs
др Драгана Драгутиновић
Професор струковних студија
Одсек Пирот
dragana.dragutinovic@akademijanis.edu.rs
др Емилија Поповић
Професор струковних студија
Одсек Пирот
emilija.popovic@akademijanis.edu.rs
др Љубиша Михајловић
Професор струковних студија
Одсек Пирот
ljubica.mihajlovic@akademijanis.edu.rs
мр Иван Стаменковић
Професор струковних студија
Одсек Пирот
ivan.stamenkovic@akademijanis.edu.rs
мр Мирјана Марковић
Професор струковних студија
Одсек Пирот
mirjana.markovic@akademijanis.edu.rs
др Татјана Марковић
Професор струковних студија
Одсек Пирот
tatjana.markovic@akademijanis.edu.rs
мр Вера Виријевић Митровић
Предавач
Одсек Пирот
vera.virijevic.mitrovic@akademijanis.edu.rs
мр Љиљана Војкић
Предавач
Одсек Пирот
ljiljana.vojkic@akademijanis.edu.rs
Наташа Милошев
Стручни сарадник
Одсек Пирот
natasa.milosev@akademijanis.edu.rs
Драгана Јањић
Наставник практичне наставе
Одсек Пирот
dragana.janjic@akademijanis.edu.rs