Шеф катедре
др Гордана Богдановић
Професор струковних студија
Одсек Врање
gordana.bogdanovic@akademijanis.edu.rs

Чланови катедре
др Александра Боричић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
aleksandra.boricic@akademijanis.edu.rs
др Аница Милоевић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
anica.milosevic@akademijanis.edu.rs
др Бобан Цветановић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
boban.cvetanovic@akademijanis.edu.rs
др Лидија Стаменковић
Професор струковних студија
Одсек Врање
lidija.stamenkovic@akademijanis.edu.rs
др Љиљана Ђорђевић
Професор струковних студија
Одсек Врање
ljliljana.djordjevic@akademijanis.edu.rs
др Срђан Тасић
Професор струковних студија
Одсек Врање
srdjan.tasic@akademijanis.edu.rs
др Јелена Марковић
Виши предавач
Одсек Ниш
jelena.markovic@akademijanis.edu.rs
др Јована Џољић
Предавач
Одсек Врање
jovana.dzoljic@akademijanis.edu.rs
мр Виолета Стојановић
Предавч
Одсек Ниш
violeta.stojanovic@akademijanis.edu.rs
Наталија Тошић
Асистент
Одсек Ниш
natalija.tosic@akademijanis.edu.rs
Тијана Мицић
Асистент
Одсек Врање
tijana.micic@akademijanis.edu.rs