Конкурс за упис студената у прву годину основних струковних студија за школску 2023/2024. годину.

Конкурс за упис студената у прву годину специјалистичких струковних студија за школску 2023/2024. годину.

Конкурс за упис студената у прву годину мастер струковних студија за школску 2023/2024. годину.

УПУТСТВО ЗА ОНЛАЈН ПРИЈАВУ