АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НА КОНФЕРЕНЦИЈИ “ИНОВАЦИЈЕ У СЕКТОРУ  ХУМАНИТАРНОГ РАЗМИНИРАВАЊА GICHD” У ЖЕНЕВИ

На Конференцији “Иновације у сектору хуманитарног разминиравања GICHD” у Женеви, у периоду од 14. до 16. новембра 2023. године, представљене су нове технологије и пружена је јединствена платформа за научно стручни и економски развој у овој области, кроз предавања и размену искустава о тренутним изазовима у смањењу ризика од експлозивних средстава, посебно у вези са активностима разминиравања и управљања муницијом. Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш остварила је запажено учешће на овој конференцији заједно са Центром за разминиравање Републике Србије прототипом интегрисане развојне платформе MAC&INS која је специјално дизајнирана за испитивање ризичних и неприступачних терена. Испред Академије техничко-васпитачких струковнох студија учешће на конференцији узели су др Срђан Јовковић и др Дејан Благојевић.