Библиотека Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Пироту, а данас Академије техничко-васпитачких струковних студија Одсек Пирот, доградњом школе 1963. год. добила је адекватно просторно решење. Намењена је првенствено наставном особљу и студентима школе, али је приступачна и широј јавности.
 
Прва ревизија фонда обављена је крајем 1996. год., чиме се стекао комплетнији увид у садржину фонда. Отварањем Грађевинско-технолошке школе извршена је подела књига на стручну област за потребе спровођења наставног програма Више школе, а други део је уступљен Грађевинско-технолошкој школи (око 3000 књига).
 
Данас библиотека Академије техничко- васпитачких струковних студија Одсек Пирот поседује укупно 13402 библиотечких јединица. Библиотека је данас специјализована за област предшколског васпитања и образовања. Поред књига, брошура и часописа у библиотеци се чувају и завршни, специјалистички и мастер радови студената.