Шеф катедре
др Јелена Вељковић Мекић
Професор струковних студија
Одсек Пирот
jelena.veljkovic.mekic@akademijanis.edu.rs

Чланови катедре
др Милица Цветковић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
milica.cvetkovic@akademijanis.edu.rs
др Слађана Живковић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
sladjana.zivkovic@akademijanis.edu.rs
др Валентина Костић
Професор струковних студија
Одсек Пирот
valentina.kostic@akademijanis.edu.rs
др Душица Потић
Професор струковних студија
Одсек Пирот
dusica.potic@akademijanis.edu.rs
др Срђан Денчић
Професор струковних студија
Одсек Пирот
srdjan.dencic@akademijanis.edu.rs
др Маја Станојевић Гоцић
Професор струковних студија
Одсек Врање
maja.stanojevic.gocic@akademijanis.edu.rs
др Даница Милошевић
Предавач
Одсек Ниш
danica.milosevic@akademijanis.edu.rs
мр Ивана Круљ
Предавач
Одсек Врање
ivana.krulj@akademijanis.edu.rs
мр Ивица Панић
Предавач
Одсек Врање
ivica.panic@akademijanis.edu.rs
мр Сања Петровић
Предавач
Одсек Пирот
sanja.petrovic@akademijanis.edu.rs
Милош Николић
Асистент
Одсек Пирот
milos.nikolic@akademijanis.edu.rs