Шеф катедре
др Биљана Милутиновић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
biljana.milutinovic@akademijanis.edu.rs

Чланови катедре
др Зоран Јањић
Професор струковних студија
Одсек Врање
zoran.janjic@akademijanis.edu.rs
др Слободан Стефановић
Професор струковних студија
Одсек Врање
slobodan.stefanovic@akademijanis.edu.rs
др Милош Ристић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
milos.ristic@akademijanis.edu.rs
др Петар Ђекић
Професор струковних студија
Одсек Ниш
petar.djekic@akademijanis.edu.rs
др Милан Павловић
Виши предавач
Одсек Ниш
milan.pavlovic@akademijanis.edu.rs
мр Слађана Недељковић
Предавач
Одсек Ниш
sladjana.nedeljkovic@akademijanis.edu.rs
Сци Дамјан Станојевић
Предавач
Одсек Врање
damjan.stanojevic@akademijanis.edu.rs
Бранислав Димитријевић
Асистент
Одсек Врање
branislav.dimitrijevic@akademijanis.edu.rs
Гордана Јовић
Асистент
Одсек Ниш
gordana.jovic@akademijanis.edu.rs
Милица Јанковић
Сарадник у настави
Одсек Ниш
milica.s.jankovic@akademijanis.edu.rs