НАСТАВНИЧКА МОБИЛНОСТ У ОКВИРУ CEEPUS ПРОГРАМА

У периоду од 7. до 11. новембра 2023. године др Милица Станковић реализовала је наставничку мобилност у оквиру CEEPUS програма. Мобилност у сврху држања наставе спроведена је на Биотехничком факултету Универзитета у Љубљани. Током наставничке мобилности, др Милица Станковић одржала је низ предавања на тему „Циркуларна економија и глобални изазови“. Мултидисциплинарност теме допринела је садржајној дискусији са студентима током наставе, имајући у виду да су предавањима присуствовали студенти из различитих области студија и различитих европских земаља (Шпанија, Португалија, Холандија, Хрватска, Чешка, Црна Гора, итд.). Током својих предавања, др Милица Станковић представила је Академију техничко-васпитачких струковних студија и могућности за студирање на нашој високошколској институцији. Ова CEEPUS наставничка мобилност је први корак ка успешној будућој сарадњи између Биотехничког факултета Универзитета у Љубљани и Академије техничко-васпитачких струковних студија у Нишу.